Před zahájením výuky studenti zpravidla absolvují vstupní test a v případě zájmu i ústní pohovor, na jejichž základě je stanovena výchozí jazyková úroveň účastníka kurzu dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Variantou vstupního testu je časově náročnější testování všech čtyř dovedností – čtení, poslech, psaní a mluvení.

 

Jazykové úrovně dle SERRJ Jazykové úrovně dle ASPENY Angličtina
A1 Breakthrough Úplný začátečník (Beginner) 40 – 50 hodin
A2 Waystage Začátečník (Elementary) 180 – 200 hodin
B1 Threshold Mírně pokročilý (Pre-Intermediate) /středně pokročilý (Intermediate) 350 – 400 hodin
B2 Vantage Pokročilý (Upper-Intermediate) 500 – 600 hodin
C1 Effective Operational Proficiency Velmi pokročilý (Advanced) 700 – 800 hodin
C2 Mastery Expert (Proficient) 1000 – 1200 hodin

  

Tabulka využívá doporučené hodinové dotace dle ERR (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Jedna hodina v tabulce představuje jednu vyučovací hodinu v délce 45ti minut. Uvedený počet hodin vždyodpovídá počtu hodin potřebných k dosažení této úrovně od začátku studia, nikoliv od předchozí úrovně.

Po skončení výuky je možné účastníkům firemních docházkových kurzů vystavit Certifikát o absolvování jazykového kurzu nebo Certifikát s označením dosažené jazykové úrovně.