Rádi vám zpracujeme nabídku jazykového vzdělávání tak, abychom vám pomohli získat dotace ze strukturálních fondů Evropské unie na jejich financování.

Evropský sociální fond (ESF) je institut EU, který podporuje zvýšení investic do vzdělávání.

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje v rámci programů Evropského sociálního fondu (ESF) firmy, které chtějí svým zaměstnancům nabídnout rozvoj v oblasti vzdělávání a lidských zdrojů. Mezi podporované aktivity patří mimo jiné jazykové vzdělávání zaměstnanců. Podle typu veřejné podpory, způsobu vzdělávání a velikosti podniku tak lze získat finanční prostředky jak na realizaci vzdělávacích aktivit, tak na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na školení.