Všichni lektoři používají komunikativní přístup ve výuce jazyků. Důraz je kladen na rozvíjení aktivního používání jazyka v přirozených komunikativních situacích.

Výuka je zaměřena na rozvoj všech jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, a mluvení) a systematické opakování a procvičování slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti a to zejména při využití autentických materiálů a učebnic. Důraz je kladen na aktivní zapojení studentů do výuky a rozvíjení aktivního používání jazyka.

Komunikativní přístup k výuce jazyků vyžaduje používání autentických materiálů jako jsou např. články z novin a časopisů, informační brožury, manuály, nahrávky z rádia a televize (zprávy, diskusní programy, apod.), materiály z internetu a další.

Lektoři tedy nepoužívají pouze učebnice, ale kombinují je s výše popsanými materiály tak, aby výuka co nejvíce simulovala situace, do kterých se studenti v životě mohou dostat. Neustále sledujeme nejnovější trendy v didaktice, pedagogice a lingvistice a učební materiály průběžně doplňujeme o nejkvalitnější tituly.