Dle Vašich požadavků na obsah, zaměření, intenzitu a časové možnosti Vám zajistíme jazykový kurz na míru. Naši profesionální lektoři mohou dojíždět za Vámi domů, na pracoviště nebo můžete využít učeben naší jazykové školy.

Nabízíme komplexní řešení jazykové výuky:

  • zpracování studijních plánů na základě vašich potřeb a cílů,
  • časová flexibilita a cenová dostupnost,
  • lektoři dojíždějí vyučovat k Vám, možnost studia také v našich učebnách,
  • čas výuky je vždy podřízen potřebám zákazníka,
  • pravidelný monitoring a kontrola výuky – observace.

Individuální jazykový kurz nabízí nejefektivnější způsob výuky, jelikož náročnost probírané látky je určena podle schopností jednotlivého studenta. Hodiny probíhají v takovém tempu a v takové intenzitě, jaká je pro studenta vhodná.

Naši lektoři mají s individuálními jazykovými kurzy veliké zkušenosti. Jsou schopni rozeznat silné a slabé stránky studenta a uzpůsobit jim lekci. Osobní přístup dále zajistí, že se požadovaný cizí jazyk student  naučí za poměrně krátký čas.