Nezávislý jazykový audit vám zajistí objektivní posouzení a přesné určení jazykových znalostí vašich zaměstnanců.

Co vám může jazykový audit ověřit?

 • Úroveň jazykových znalostí zaměstnanců,
 • Úroveň jejich písemného/telefonického projevu,
 • Zda znají terminologii svého oboru,
 • Zda disponují komunikačními dovednostmi potřebnými pro své pracovní zařazení,
 • Zda jsou schopni firmu prezentovat na zahraničních konferencích.

Co obsahuje jazykový audit

 • Zmapování jazykových potřeb společnosti a jejich zaměstnanců,
 • Komplexní analýzu stávající jazykové úrovně zaměstnanců podle Společného evropského referenčního rámce,
 • Sestavení efektivního výukového programu dle potřeb společnosti.

Jazykový audit se skládá ze 4 části

 • Analýza – osobní schůzka s HR zastoupením společnosti, stanovení optimální jazykové úrovně zaměstnanců,
 • Testování – má většinou dvě části
  • Písemný test
  • Ústní pohovor – trvá obvykle 15 minut
 • Určení jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce,
 • Závěrečný report a doporučení.

Průběh a časová náročnost jazykového auditu se vždy řídí potřebami a požadavky firmy. Metody a formu testování navrhuje pak hlavní metodik školy, popřípadě jeho zástupce a oba pak zajišťují i samotné testování. Cena jazykového auditu je závislá na rozsahu a formě testování, na počtu studentů a požadavcích na zpracování.

Jazykový audit ani jeho cena nejsou součástí kurzu.