Přijímáte nové zaměstnance a nevíte, zda jsou jazykově vybaveni?

Potřebujete rychle a efektivně zjistit jazykovou úroveň vašich zaměstnanců?

Máme pro vás řešení.

  • Do 30 minut
  • Kdykoliv během dne
  • Kdekoliv na světě

Pokud potřebujete rychle a efektivně otestovat jazykové dovednosti uchazečů při náboru svých zaměstnanců nebo zjistit jazykovou úroveň Vašich zaměstnanců, připravili jsme službu přesně pro Vás! Umíme provést testování nejméně 15 jazyků v krátkém časovém intervalu. Rychlost je totiž v mnoha případech stěžejní – ať už při náboru nových zaměstnanců nebo při zjišťování pokročilosti těch stávajících.

Máme zkušenosti s ověřováním jazykové pokročilosti formou tří následných kroků. Nejdříve sestavíme gramatický test, který je připraven tematicky na míru přímo zadavateli. Poté následuje ověření znalostí formou písemného projevu, opět tematicky přesně zaměřené na oblast působnosti. Poslední fází je ústní testování formou dialogu s lektorem, který může být prováděn přímo ve firmě, nebo formou rozhovoru přes on-line medium. Tento typ testování je pak velmi oblíbený hlavně díky své flexibilitě.