ISO 9001 - systém řízení kvality

Norma ISO určuje, které činnosti musí společnost realizovat a jaké zdroje (lidské zdroje, informace, finance, infrastruktura) musí zajistit, aby vznikl systém, který řídí všechny aspekty přispívající ke kvalitě služeb.

Systém řízení kvality podléhá neustálému zlepšování v závislosti na požadavcích zákazníků, na ekonomickém, politickém, technickém, technologickém a jiném vývoji v okolí společnosti. Je přizpůsobován všem efektivním změnám, které vznikají uvnitř společnosti.

Splnění požadavků normy ISO jsme prokázali získáním certifikátu systému managementu jakosti u společnosti DET NORSKE VERITAS na jaře roku 2002. Dodržování normy ISO je ověřováno pravidelnými interními audity a každoročně periodickým auditem. Každoročně, v souladu s interně stanovenou politikou jakosti, se zavazujeme plnit dílčí cíle kvality.

Při sestavování cílů se orientujeme zejména na:

  • péči o zákazníka
  • snížení neshodovosti a minimalizaci chybného produktu i procesu
  • zvyšování odborné způsobilosti a motivace zaměstnanců
  • zkvalitňování systému výběru lektorů
  • zpřísňování pravidel testování a hodnocení dodavatelů
  • modernizaci informačních technologií
  • prezentaci společnosti

Certifikát ISO 9001