Výuku v naší jazykové škole vedou kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři. Všichni naši lektoři jsou profesionály, kteří prošli náročným výběrovým řízením, kde byli hodnoceni jak po stránce metodické, tak po stránce jazykové.

Lektoři mají možnost konzultovat s metodikem školy přípravu na výuku, výukové materiály, podklady pro testování či jiné záležitosti týkající se kurzů. Pravidelné hospitace umožňují lektorům získat zpětnou vazbu - mají tak možnost poznat své silné i slabé stránky, na kterých mohou pracovat.

Garancí kvality lektorů je ve většině případů také mezinárodní certifikát nebo doklad o absolvování jazykové zkoušky. Kvalita jejich výuky je zároveň průběžně monitorována a vyhodnocována. Průběžně se na spokojenost s našimi lektory ptáme také našich zákazníků. Ti se mají možnost vyjádřit k výuce prostřednictvím dotazníků spokojenosti.